Info dan o aktuelnim stipendijama za studente i osoblje Univerziteta

 

Prezentacija će biti održana na Fakultetu za informacione tehnologije, II sprat računarska sala 2.

Kategorija vijesti