MEĐUNARODNA SARADNJA

Univerzitet Mediteran u kontinuitetu unapređuje proces mobilnosti studenata i studentkinja, kao i akademskog i administrativnog osoblja kroz učešće u raznim programima razmjene, kao što su: Erasmus Mundus, Erasmus+, EUROWEB, SUNBEAM, CEEPUS, GLOBAL UGRAD i ostalim.

Naši studenti  i studentkinje učestvuju u programima mobilnosti, dio studija provode na prestižnijim univerzitetima širom svijeta, putuju i otkrivaju daleke zemlje, kulture i tradicije, upoznaju nove ljude i njihove običaje. Univerzitet je posebno ponosan na svoje međunarodne partnere iz razvijenih zemalja Evrope: Francuske, Španije, Portugala, Slovačke, Švedske, Poljske, Rusije, Italije, Ukrajine, Turske. Ono što je posebno od značaja za studente je mogućnost da preko potpisanih ugovora koje Univerzitet ima sa međunarodnim partnerima odu na jedan semestar ili školsku godinu na studentsku razmjenu i steknu dragocjeno životno i profesionalno iskustvo. Međunarodna saradnja se odvija i preko zajedničkih projekata koji se realizuju i finansiraju iz evropskih fondova, kao i kroz organizovanje međunarodnih naučnih konferencija.

Univerzitet daje prioritet internacionalizaciji i to: mobilnosti za studente, profesore i istraživače; studijskim i nastavnim aktivnostima i saradnji u istraživanju.