Internacionalizacija

Internacionalizacija je među najvišim prioritetima u strategiji razvoja našeg univerziteta. Kreiranje bilateralnih ugovora o saradnji, realizacija zajedničkih međunarodnih obrazovnih i naučno-istraživačkih projekata, mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja, učešće na seminarima, konferencijama i drugim akademskim skupovima, realizacija programa stručnog usavršavanja, neke su od aktivnosti kojima kontinuirano radimo na promovisanju akademske saradnje i stvaranju kvalitetne podloge za jačanje međunarodne saradnje.

U oktobru 2014. godine, Mediteran je postao prvi univerzitet u Crnoj Gori kome je Savjet za visoko obrazovanje Republike Turske (YӦK) izdao zvaničnu potvrdu o priznavanju naših diploma u Republici Turskoj. To je samo prvi korak za uspostavljanje dugoročne saradnje sa renomiranim turskim univerzitetima kao što je Gazi univerzitet iz Ankare. Na ovaj način diplomcima Mediterana „otvorena su vrata” za nastavak školovanja na renomiranim univerzitetima širom Republike Turske. Osim Gazija, koji je jedan od najvećih i najpriznatijih državnih univerziteta u Turskoj, Mediteran ima saradnju i sa velikim privatnim univerzitetom kao što je Istanbul Aydin univerzitet (Istanbul).

Univerzitet je i aktivan član u više univerzitetskih mreža kao što su:

U cilju jačanja međunarodne saradnje, Univerzitet učestvuje u evropskim i drugim programima saradnje kao što su TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, GLOBAL UGRAD, MEVLANA, ERASMUS +.

Aktivnim učešćem Erasmus Mundus projektima za mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja (EUROWEB, EUROWEB+ i SUNBEAM) potvrđujemo visok kvalitet nastavnih planova i programa.  Otvorili smo vrata našeg univerziteta inostranim studentima, ali i dali mogućnost studentima Mediterana da svoja znanja i vještine unaprijede na renomiranim univerzitetima i koledžima širom Evrope i svijeta.

AKutelna Strategija internacionalizacije Univerziteta Mediteran (2021-26.) je dostupna u crnogorskoj i engleskoj verziji.

Prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr Radislav Jovović