Društvo i privreda

Univerzitet “Mediteran” ima intezivnu saradnju sa privrednim, državnim i društvenim institucijama u različitim oblastima od značaja za izvođenje studijskih programa.

Studenti Univerziteta „Mediteran” redovno posjećuju razne državne organe i institucije, kompanije i organizacije koje su povezane sa oblašću koju izučavaju. Na taj način im je omogućeno da teorijska znanja koja steknu na fakultetu, nadograde znanjima i vještinama iz prakse.

Fakultet vizuelnih umjetnosti ostvaruje intenzivnu saradnju sa javnim i institucijama od privrednog i društvenog značaja. Fakultet je posebno aktivan na polju male i srednje privrede, gdje je realizovao nekoliko značajnih projekata, u čijem osmišljavanju i realizaciji su učestvovali nastavnici i studenti. Projekat od nacionalne važnosti "Dobro iz Crne Gore" koji je 2008. pokrenula Privredna komora Crne Gore, zaokružen je dizajnom kolektivnog žiga koji danas nose najbolji proizvodi i usluge u Crnoj Gori. Projekat neformalnog naziva Dizajn patrola, kao rezultat saradnje Fondacije Petrović Njegoš, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i FVU, rezultirao je sa dvadesetak vizuelnih identiteta za izabrana preduzeća iz Podgorice i Bara. Sličan cilj i ishod imao je projekat Multimedijalni studio relizovan na sjeveru Crne Gore 20__, u saradnji sa ________. Posebnu pažnju FVU posvećuje društvenoj odgovornosti i podizanju javne svijesti o ekologiji, energetskoj efikasnosti, vulnerabilnim grupama i osobama na društvenim marginama. Nastavnici i studenti FVU su do sada oslikali desetine javnih i namjenskih prostora u cilju njihovog kultivisanja. Medju njima treba istaći javne trgove u Podgorici i Pljevljima, enterijere Dječije bolnice i Resursnog centra u Podgorici, specijalne bolnice za duševne bolesti u Kotoru.

 

Pravni fakultet ostvaruje odgovarajuću saradnju sa javnim, državnim i privatnim institucijama od privrednog i društvenog značaja. Akcenat je stavljen na pravosudne institucije. Da bi se studenti osbosobili da uspješno rješavaju složene pravne probleme potrebno je da ovladaju tehnikama pravilnog tumačenja i primjenjivanja brojnih pravnih normi. U tom cilju, svake godine Pravni fakultet organizuje praksu studentima u advokatskim kancelarijama sa kojima sarađuje. Neke od njih su: Advokatska kancelarija Vukčević, Ćupić, Jončić, Kavarić, Lakić. Studenti na taj način stiču jedinstveno i neposredno iskustvo funkcionisanja pravnih normi u njihovom društvenom kontekstu, produbljuju i problematizuju znanja o pravnim propisima u pravnoj praksi i stiču praktične vještine potrebne za identifikaciju i rješenje pravnog problema.

U saradnji sa Upravom za kadrove dugi niz godina Pravni fakultet organiizuje programe obuka, studijske posjete studenata pravosudnim institucijama Crne Gore, radi osposobljavanja za rad u javnoj upravi.

Pravni fakultet je posvećen sticanju i razvoju upravljačkih i menadžerskih znanja i vještina studenata kroz praksu. U tom smislu, realizovano je nekoliko zajedničkih projekata sa subjektima iz javnog i realnog sektora, kao što su: Uprava prihoda i carina, Privredna komora Crne Gore, Pošta Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka kao i jedan broj privrednih društva koji uspjesno posluju u Crnoj Gori.

Širok obim i visok kvalitet naučnoistraživačke djelatnosti koja obezbjeđuje međunarodnu prepoznatljivost i konkurentnost u Evropskom istraživačkom prostoru nije moguć bez saradnje sa srodnim fakultetima i univerzitetima. Stoga je Pravni fakultet Univerziteta “Mediteran” zaključio Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Pravnim fakultetom Union iz Beograda, Okvirni sporazum o saradnji u realizaciji pravnih klinika u oblasti ljudskih prava sa Pravnim fakultetom Crne Gore, Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Udruženjem studenata Pravnih fakulteta Crne Gore (ELSA). Ostvarena je saradnja i sa renomiranim Pravnim fakultetima u inostranstvu kao što su: International Burch University (IBU), University of West Attica (Greece).