Menu

Dobro došli na Univerzitet Mediteran !

Studiranje na Univezitetu Mediteran je pravi izbor.

Univerzitet Mediteran njeguje vrijednosti koje će vas osposobiti da uspješno vršite navigaciju u sve kompleksnijem svijetu. To su vrijednosti: okrenutost maksimalno pojedincu, rad u malim grupama, timski rad, povezivanje teorijske i praktične nastave; razvoj ličnosti samopouzdane i sposobne da se suočava sa životnim i profesionalnim izazovima; razvoj motivacije, emocionalne inteligencije i kompletne ličnosti i proaktivnog ponašanja studenata. Navedene vrijednosti su utemeljene našom misijom koja u osnovi polazi od dugoročne strategije: stvaranje uslova intenzivnog sticanja znanja i stvaranja ljudskog kapitala kao dominantnog resursa u modernom svijetu. To je stvaranje “društva znanja” i osposobljavanje studenata da stalno uče (life-long learning society). Fokus je na kvalitetnom obrazovanju koje se mjeri upotrebljivošću usvojenih znanja, vještina i navika, koje su potrebne za racionalno i uspješno djelovanje u složenim i eksponencijalno promjenjivim uslovima razvijenog društva. Univerzitet Mediteran vidi sebe kao pokretačku energiju koja će vući Crnu Goru prema novoj ekonomiji i pomoći pripremu mladih studenata, magistranata, doktoranata za dinamičnu ekonomsku, tehnološku i političku arenu u budućnosti kada će biti akteri. To je priprema za budućnost i preorjentacija razmišljanja od prošlosti prema budućnosti. Naše vrijednosti i misija su djelotvorni jer su se u toku 11 godina postojanja i uspješnog rada potvrdile sa velikim brojem u praksi već dokazanih stručnjaka. Posebna prednost Univerziteta Mediteran je međunarodna saradnja. Univerzitet je realizovao zajedničke međunarodne obrazovne i naučno-istraživačke projekte, ostvario mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja, učestvovao na seminarima, konferencijama i drugim akademskim skupovima, realizovao brojne programe stručnog usavršavanja. U oktobru 2014. godine, Mediteran je postao prvi univerzitet u Crnoj Gori kome je Savjet za visoko obrazovanje Republike Turske (YӦK) izdao zvaničnu potvrdu o priznavanju naših diploma u Republici Turskoj. Uspostavljena je saradnja sa renomiranim turskim univerzitetima: Gazi univerzitet iz Ankare i Istanbul Aydin Univerzitet (Istanbul) i dr. Univerzitet je i aktivan član u više univerzitetskih mreža kao što su: UNIADRION, ALUm, UNET, BADEN i dr. Univerzitet učestvuje u evropskim i drugim programima saradnje kao što su TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, GLOBAL UGRAD, MEVLANA, ERASMUS +. Aktivnim učešćem u Erasmus Mundus projektima za mobilnost studenata i univerzitetskog osoblja (EUROWEB, EUROWEB+ i SUNBEAM) potvrđujemo visok kvalitet nastavnih planova i programa. Otvorili smo vrata našeg univerziteta inostranim studentima, ali i dali mogućnost studentima našeg univerziteta da svoja znanja i vještine unaprijede na renomiranim univerzitetima i koledžima širom Evrope i svijeta. Studentima se pruža mogućnost prakse u zemljama Evrope, SAD i pohađanje međunarodnih ljetnjih škola. Studenti aktivno učestvuju u mnogim aktivnostima i događajima Univerziteta i permanentno se unapređuju studentske aktivnosti. Imamo formalizovanu saradnju sa kompanijama iz Crne Gore i regiona kao što su Oracle, Cisko, Microsoft, Data Link itd. Ostvarena je saradnja sa univerzitetima iz većine zemalja regiona, Evrope, Kipra i Turske. Imamo intenzivnu saradnju sa Univerzitetom Union iz Beograda, posebno sa Beogradskom Bankarskom Akademijom. Naše ciljeve i vrijednosti ostvaruje kvalitetan tim profesora i asistenata. Mnogi renomirani profesori su uključeni u nastavni program, a uz izuzetne profesore: Hasana Hanića, Dejana Erića, Zorana Bogetića, Slobodana Unkovića, Veljka Milutinovića i Vladana Devedžića, koji su od osnivanja Univerziteta davali nesebičan doprinos, možemo garantovati obrazovanje kao na najvećim univerzitetima Evrope. Univerzitet koristi najmodernije tehnike i opreme i uz ostale resurse stvorio je kreativnu atmosferu, preduzetnički duh i inovativnost. Stub preduzezničke orijentacije i njenog razvoja na Univerzitetu je postavio osnivač i uspješni preduzetnik dr Duško Knežević, predsjednik Univerziteta Mediteran i član odbora Samita 100 poslovnih lidera jugoistočne Evrope.

Pripremamo za budućnost i mislimo o budućnosti naših studenata!

S poštovanjem,
V.D. Rektora,
Prof. dr Radislav Jovović
Prorektor za nastavu
Prof. dr Adis Balota

Međunarodni projekti

 

 

NA VRH