NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽANA PANEL DISKUSIJA NA TEMU “RODNA RAVNOPRAVNOST”

Na Univerzitetu „Mediteran“, povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, organizovana je panel diskusiju „Rodna ravnopravnost“. Učesnice diskusije bile su: Prof. dr Vesna Ratković, višegodišnja predstavnica Crne Gore u Ekspertskoj grupi za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), mr Dragica Anđelić, Generalna sekretarka Univerziteta „Mediteran” i Biljana Pejović, Načelnica Direkcije za poslove rodne ravnopravnosti pri Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Na panel diskusiji prof. Ratković je predstavila zakonodavni i institucionalni okvir rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, kao i relevantne međunarodne konvencije koje je Crna Gora ratifikovala. Mr Dragica Anđelic se osvrnula na višegodišnji pregled sistema kvota u Parlamentu Crne Gore. Ona je zatim konstatovala da uprkos manama procentualnog određivanja učešća žena u Parlamentu, kvote su trenutno jedino sigurno sredstvo i način da žene uđu u svijet politike. Navedeno je i da je u završnoj fazi izrada Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Mediteran”. Načelnica Direkcije za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović predstavila je Nacionalnu strategiju rodne ravnopravnosti za period 2021.-2025. i eventualne izazove sa kojima će se Crna Gora susresti u njenoj implementaciji.

Panel diskusija je bila najava početka saradnje Pravnog fakulteta, Univerziteta “Mediteran” i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, koja će se nastaviti potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

Diskusiji su prisustvovali studenti Univerziteta “Mediteran” i zainteresovana javnost koja je aktivno učestvovala u završnici diskusije postavljanjem pitanja panelistkinjama.

Kategorija vijesti ,