Donacije Univerziteta Mediteran i Rotary kluba

Univerzitet Mediteran je realizovao dvije vrijedne donacije. Obrazovnoj ustanovi Resursni centar Podgorica je donirao kombinovanu mašinu za podršku obrazovanja i rada djece u stanju posebnih potreba vrijednosti 24.500 eura. Takođe, odlučio se i na vrijednu donaciju gimnaziji ‘Slobodan Škerović’, koja se ogleda u ustupanju nove i malo korištene kompletne opreme za amfiteatar u vrijednosti 36.000 eura (oprema i inventar).

Osim ovih donacija, studenti Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran su doprinijeli ovoj akciji svojom kreativnošću i voljom da oslikaju i oplemene prostor Resursnog centra i na taj način ga učine prijatnim ambijentom za boravak djece.

Kategorija vijesti