AKCIJA 3 – PROMOCIJA EVROPSKOG VISOKOG OBRAZOVANJA

Ova akcija ima za cilj promovisanje evropskog visokog obrazovanja kroz mjer povećanja njegove privlačnosti, profila, imidža, primijetnosti i pristupačnosti. Akcija 3 obezbjeđuje podršku transnacionalnim inicijativama, studijama, projektima, događajima i drugim aktivnostima u vezi sa međunarodnom dimenzijom svih aspekata visokog obrazovanja. Ove uključuju promociju, pristupačnost, osiguranje kvaliteta, priznavanje kredita, priznavanje evropskih kvalifikacija u inostranstvu i uzajamno priznavanje kvalifikacija sa trećim zemljama, razvoj kurikuluma, mobilnost, kvalitet usluga isl.

Aktivnosti akcije 3 mogu imati razne forme( konferencije, seminari, radionice, studije, analize, pilot projekti, nagrade,međunarodne mreže, izrada materijala za objavljivanje razvoj informacionih, komunikacionih i tehnoloških sredstava) i mogu se održavati bilo gdje u svijetu.

Vodič za Erasmus Mundus program i odgovarajući aplikacioni formulari za sve tri akcije su dostupni na sledećem linku:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

Kategorija vijesti