Nastavno
osoblje

PROFESORI EMERITUSI Oblast nastave CV
Prof.dr Stevan Popović, emeritus geografija
REDOVNI PROFESORI
Prof.dr Silvana Đurašević, PhD marketing / menadžment u turizmu i hotelijerstvu preuzmi
Prof.dr Darko Lacmanović, PhD marketing u turizmu i hotelijerstvu preuzmi
VANREDNI PROFESORI
   
Prof.dr Tripko Draganić, PhD menadžment u turizmu
LEKTORI
   
mr Milena Lukšić, viši lektor engleski jezik  
Luka Cuca, lektor italijanski jezik preuzmi
ASISTENTI i SARADNICI U NASTAVI
   
mr Tina Novaković, doktorand marketing i menadžment u turizmu preuzmi
mr Luka Mitrović, doktorand geografija preuzmi
Đorđina Janković, magistrand marketing i menadžment u turizmu preuzmi
Jovana Papan, magistrand marketing i menadžment u turizmu preuzmi
HONORARNI i OSTALI PREDAVAČI
   
Prof.dr Mirko Šaranović, PhD (red.profesor) medicina preuzmi
Prof.dr Sanja Vlahović, PhD (van.profesor) liderstvo i menadžment u turizmu  
Prof.dr Luka Filipović, PhD (van.profesor) kvantitativne metode preuzmi
dr Tanja Vujović, PhD sociologija preuzmi