Nastavno
osoblje

Fit

REDOVNI PROFESORI
Oblast nastave CV
Prof.dr Snežana Šćepanović, PhD softversko inženjerstvo: projektovanje i razvoj softverskih sistema, inžinjerstvo zahtjeva, interakcija čovjek-računar, web dizajn preuzmi
Prof.dr Miomir Anđić, PhD matematika preuzmi
Prof.dr Ranko Vojinović, PhD operativni sistemi, računarske mreže, bezbjednost računarskih mreža, telekomunikacioni sistemi  preuzmi
VANREDNI PROFESORI
   
Prof.dr Adis Balota, PhD informacioni sistemi, sigurnost i zaštita informacionih sistema, upravljanje projektima preuzmi
DOCENTI i LEKTORI
   
Doc.dr Maja Delibašić, PhD računarske mreže, bežične i mobilne mreže preuzmi
Doc.dr Tijana Vujičić, PhD objektno programiranje, baze podataka, XML tehnologije preuzmi
dr Žana Knežević, viši lektor engleski jezik preuzmi
ASISTENTI i SARADNICI U NASTAVI
   
mr Ivan Knežević, MSc web tehnologije , programski jezici preuzmi
dr Velimir Strugar, PhD poslovni informacioni sistemi preuzmi
dr Filip Marković, PhD strukture podataka, kontrola kvaliteta i testiranje softvera  
dr Nikola Cmiljanić, PhD digitalna forenzika, visokotehnološki kriminal, sigurnost i zaštita informacionih sistema preuzmi
GOSTUJUĆI, HONORARNI i OSTALI PREDAVAČI
   
Prof.dr Srđan Jovanovski, van.profesor serverski operativni sistemi, arhitektura računara  
mr Veselin Obradović, MSc upravljanje projektima