Istraživačica sa Univerziteta “Mediteran” Podgorica na jednomjesečnom programu stažiranja “Visiting Researchers Program 2023” u Azerbejdžanu

Magistrandkinja pravnih nauka i pripravnica na Univerzitetu "Mediteran" Podgorica, Mima Čvorović, boravila je u periodu od 08 jula do 08. ...

Učešće Univerziteta “Mediteran” Podgorica na Summer International Week-u, Campus Ponferrada, Univerzitet u Leonu, Španija

Predstavnice Univerziteta "Mediteran" Podgorica, prof. dr Vesna Ratković, Pravni fakultet, mr Sonja Bojić i lektorka Milena Dragutinović, Fakultet za strane ...

ERASMUS POVELJU ZA VISOKO OBRAZOVANJE DOBIO UNIVERZITET “MEDITERAN” PODGORICA

Evropska komisija dodijelila je Univerzitetu „Mediteran“ Podgorica povelju za visoko obrazovanje ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2021-27, kojom ...

Jednomjesečni program stažiranja u Azerbejdžanu odobren istraživačici sa Univerziteta “Mediteran” Podgorica

"Visiting Researchers Program 2023" u okviru kojeg, Centar za analizu i međunarodne odnose (AIR) u saradnji sa Azerbejdžanskom međunarodnom agencijom ...

Predstavnica Univerziteta “Mediteran” Podgorica učestvovala na međunarodnoj konferenciji Univerziteta Umetnosti u Beogradu

"Bringing it from the Margins" sesija posvećena analizi kulturnih politika, koja je 26. juna, u okviru trodnevne Međunarodne konferencije Univerziteta ...

Predstavnici Univerziteta “Mediteran” u posjeti partnerima iz Španije

Delegacija Univerziteta “Mediteran” Podgorica, posjetila je IES Abastos i IES Gandia u cilju uspostavljanja saradnje i razmjene znanja između ovih ...

U pripremi smjernica za aktivno građanstvo italijanskog univerziteta, učestvovala predstavnica Univerziteta “Mediteran” Podgorica

Kao rezultat konferencije "Supranacionalni demokratski dijalog 2023" koju je u maju organizovao Pravni fakultet Univerziteta Salento, u Brindiziju, kreiran je ...

Saradnja sa Varšavom kroz Erasmus+ program

Saradnica u nastavi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti i šefica kancelarije za međunarodnu saradnju, Univerziteta "Mediteran" Podgorica mr Nataša Kraljević, boravi ...

Delegacija profesora iz Španije u posjeti Univerzitetu “Mediteran” Podgotica

Sedam profesora iz četiri škole visokog obrazovanja iz različitih krajeva Španije, borave ove nedjelje u Podgorici, u posjeti Univerzitetu "Mediteran" ...

Ućešće predstavnice Univerziteta “Mediteran” Podgorica na konferenciji “Supranacionalni demokratski dijalog 2023” u Brindiziju 18-19. maj

Šefica kancelarije za međunarodnu saradnju, saradnica u nastavi i doktorandkinja na Univerzitetu "Mediteran" Podgorica, mr Nataša Kraljević, učestvovala je na ...