Saradnja sa Varšavom kroz Erasmus+ program

Saradnica u nastavi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti i šefica kancelarije za međunarodnu saradnju, Univerziteta "Mediteran" Podgorica mr Nataša Kraljević, boravi ...

Delegacija profesora iz Španije u posjeti Univerzitetu “Mediteran” Podgotica

Sedam profesora iz četiri škole visokog obrazovanja iz različitih krajeva Španije, borave ove nedjelje u Podgorici, u posjeti Univerzitetu "Mediteran" ...

Ućešće predstavnice Univerziteta “Mediteran” Podgorica na konferenciji “Supranacionalni demokratski dijalog 2023” u Brindiziju 18-19. maj

Šefica kancelarije za međunarodnu saradnju, saradnica u nastavi i doktorandkinja na Univerzitetu "Mediteran" Podgorica, mr Nataša Kraljević, učestvovala je na ...

Kolege iz Rumunije u posjeti Univerzitetu “Mediteran” Podgorica

Tim administrativnog osoblja Univerziteta "Aurel Vlaicu" iz Arada (Rumunija): Gerlinde Knap, Erasmus kordinatorka, Zorina Barna, šefica rektorske kancelarije, Monica Ardelean ...

Rektor Univerziteta “Mediteran” Podgorica na 2023. NUSCT – rektorskom sastanku u Vaduzu, Lihtenštajn

Prof. dr Savo Marković, rektor Univerziteta "Mediteran" Podgorica i prof. Marija Džoganović, dekanka Fakulteta vizuelnih umjetnosti trenutno borave u Lihtenštajnu ...

Dekanka Fakulteta za turizam, predstavila mogućnosti crnogorskog sektora u Horzon Europe programu na Malti

Prof. dr Silvana Djurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta "Mediteran" Podgorica, u svojstvu Nacionalne kordinatorke za Horizon Europe Claster 2 ...

Istraživači Univerziteta “Mediteran” Podgorica u posjeti Ambasadi Azerbejdžana u Crnoj Gori

Na osnovu ranije uspostavljene saradnje Univerziteta Mediteran i Ambasade Azerbejdžana, doktorandi, Nataša Kraljević i Danka Stijepović i magistrandi Mima Čvorović ...

Prof. dr Marija Janković, dekanica Fakulteta za ekonomiju i biznis učestvovala na Forumu o plavoj ekonomiji na Univerzitetu u Bariju

Na Forumu "Upravljanje rizikom u ribolovnim područjima: praćenje, sprovođenje i valorizacija morskih resursa" održanom u Bariju, u sklopu aktivnosti kapitalizacije ...

Dekanka Fakulteta za ekonomiju i biznis, Univerzitet “Mediteran” Podgorica učesnica foruma organizovanog na Univerzitetu Bari (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) u Italiji

Na forumu "Upravljanje rizikom u ribolovnim područjima: praćenje, sprovođenje i valorizacija morskih resursa" koji će se održati u četvrtak, 16. ...

Profesorke sa Fakulteta za strane jezike učesnice 18. Međunarodne smotre “Multidisciplinarnost u nastavi”, Univerziteta “Thomas Moore” u Antverpenu

Prof. dr Olena Lilova, dekanka i prof. dr Tamara Jovović, prodekanka Fakulteta za strane jezike Univerziteta "Mediteran" Podgorica ove sedmice ...