Tekući projekti

Univerzitet Mediteran učestvuje u sljedećim
tekućim projektima:

IESP

Podsticanje internacionalizacije na crnogorskim visokoškolskim ustanovama kroz efikasno strateško planiranje (IESP).

https://www.iesp.ucg.ac.me/

Projekat IESP ima za cilj da unaprijedi međunarodnu konkurentnost crnogorskih univerziteta koji su učesnici projekta, prije svega putem obezbjeđivanja najboljeg modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije. Svrha realizacije projekta je da prevaziđe nedostatke na koje su, u domenu internacionalizacije visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori, ukazali i međunarodni eksperti u svojim izvještajima iz 2018. godine, u okviru Programa Institucionalne evaluacije (EUA IEP).

Specifični ciljevi projekta će biti realizovani kroz nekoliko ključnih zadataka, koji uključuju:

  • identifikaciju različitih modela internacionalizacije na partnerskim univerzitetima iz Evropske unije i razvoj smjernica za efikasan model internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori;
  • razvoj kapaciteta za učešće u procesu internacionalizacije putem obuke osoblja i modernizacije opreme;
  • razvoj neophodnih alata za jačanje procesa internacionalizacije koji obuhvataju izradu strategije internacionalizacije sa akcionim planom i pratećim dokumentima, uvođenje nastave na engleskom jeziku na odabranim predmetima na nivou osnovnih i master studija i izradu nastavnih materijala na engleskom jeziku, organizaciju akreditovanih interdisciplinarnih ljetnjih škola na engleskom jeziku, izradu kriterijuma za procjenu kvaliteta procesa internacionalizacije i osnivanje Jezičkog centra za internacionalizaciju na nivou Univerziteta.

BKSTONE

Platforma za visoko obrazovanje i preduzetništvo za podsticanje, modernizaciju i održivi rast industrije prirodnog kamena na zapadnom Balkanu

https://bkstoneproject.com/

Glavni cilj projekta je podsticanje modernizacije i razvoja industrije kamena u partnerskim zemljama zapadnog Balkana i jačanje odnosa između visokog obrazovanja i industrije.
U tu svrhu projektu su dodeljeni različiti specifični ciljevi:
− Benchmark postojećih inicijativa za obuku i uključiti elemente u rezultate projektne obuke;
− Da podrži tehnološku i na praksi zasnovanu inovativnu obuku zasnovanu na pristupu i formatu kurseva;
− Da podstakne učešće zainteresovanih strana u industriji u fazama koncepcije i ispitivanja rezultata;
− Testiranje novih mogućnosti visokog obrazovanja na tercijarnim nivoima stručnog obrazovanja u partnerskim zemljama;
− Davanje doprinosa nacionalnim / regionalnim inovacionim strategijama za specijalizaciju u sektoru prirodnog kamena sa izlaznim rezultatima projekata;
Stvoriti mrežnu platformu Kamenog sektora koja uključuje zainteresovane strane u zemljama programa i partnera;

REFLAME

REFORMA STRANIH JEZIKA NA AKADEMSKIH INSTITUCIJAMA U CRNOJ GORI

https://www.reflame.ucg.ac.me/

Projekat ReFlame baviće se reformom nastavnih planova i programa stranih jezika u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, a trajaće ukupno tri godine. Koordinator projekta je Filološki fakultet a partneri na projektu su crnogorski Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran, kao i tri partnerske institucije iz EU –   Univerzitet za strance u Peruđi, Univerzitet u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu, koji će pružiti ekspertsku podršku iz oblasti nastave jezika struke.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta, te međusobne i međunarodne saradnje tri pomenuta crnogorska univerziteta u pogledu ponude moderne i tržišno orijentisane nastave stranih jezika na nematičnim fakultetima, te osnaživanje nastave drugog stranog jezika na svim fakultetima kao odgovor na sve veću potrebu da mladi stručnjaci u svim oblastima poznaju što veći broj stranih jezika.

Završeni projekti

Univerzitet Mediteran je učestvovao u sljedećim
završenim projektima: