Mobilnost kao sastavni dio profesionalnog razvoja

Imajući na umu značaj internacionalizacije visokog obrazovanja, Univerzitet je u prethodnom periodu ugostio i brojne profesore, saradnike i administrativno osoblje sa univerziteta iz Evrope, a kod nas su trenutno na razmjeni i studenti iz daleke Kine koji studiraju na Fakultetu za strane jezike i Fakultetu vizuelnih umjetnosti.

Kategorija vijesti ,