Predstavnici FVU na medjunarodnoj konferenciji “Politike državnog i kulturnog identiteta u kontekstu savremenih međunarodnih odnosa”

Konferencija će okupiti relevantne međunarodne i domaće istraživače i predstavnike institucija, koji će osvijetliti aspekte savremenih politika državnog identiteta, ali i politike i programe međunarodnih organizacija. Konferencija, koja je dio višegodišnjeg Programa Kreativna Crna Gora, posebno akcentuje pitanje kulturne diplomatije i identiteta Crne Gore u savremenom kontekstu, kroz prezentaciju studija slučaja uspješnih politika i praksi drugih zemalja i kultura.

Dvodnevna Konferencija će biti održana u hotelu Hilton u Podgorici 20. i 21. novembra 2017. godine.

Kategorija vijesti ,