Konkurs za stipendije – SUNBEAM

Krajnji rok za prijavu je 31. mart 2015. godine.

Detaljne informacije o studijskim programima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja možete naći na http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home

Kategorija vijesti