CEEPUS INFO DAN

Prezentacija će biti održana u AMFITEATRU I Fakulteta za informacione tehnologije (ul. Vaka Đurovića bb, II sprat, GRADSKI STADION) sa početkom u 12:00h.

Kategorija vijesti