Predstavnici Univerziteta “Mediteran” u zvaničnoj posjeti univerzitetima u Turskoj

Pored posjete ANKARA univerzitetu, predstavinici Univerziteta “Mediteran” bili su i u zvaničnoj posjeti GAZI univerzitetu i Univerzitetu TURGUT OZAL.   

Polazeći od zajedničkih interesa za unapređenje međuuniverzitetske saradnje i kreiranje zajedničkih naučno-istarživačkih projekata, potpisani su protokoli o budućoj saradnji, ukuljučujući i MEVLANA Exchange Protocol za razmjenu studenata i akademskog osoblja univerziteta.

Kategorija vijesti