Sastanak koordinatora novoizabranih Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Opšti cilj sastanka je bio detaljno upoznavanje sa praktičnim pitanjima u vezi sa implementacijom projekata, upravljanjem ugovorom o grantu i ...

Prezentacija FP7 EAGLE projekta

UNIVERZITET MEDITERAN I FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA poziva studente svih fakulteta na prezentaciju FP7 EAGLE projekta i platforme dana, 25.11.2016. u ...

Prezentacija FP7 EAGLE projekta za administrativno i nastavno osoblje Univerziteta

UNIVERZITET MEDITERAN I FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA poziva nastavnike i administrativno osoblje na prezentaciju FP7 EAGLE projekta i platforme dana, 23.11.2016. ...

Tender za nabavku opreme za realizaciju projekta ECESM

Opširnije možete pogledati na sledećem linku

KAKO NAPISATI DOBAR ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI PROJEKAT ZA EU PROGRAM »HORIZON 2020«

CILJ RADIONICE Cilj radionice je da se polaznicima prikaže kojim programima Evropska Unija dodeljuje finansijska sredstva za sve organizacije i ...

Prezentacija FP7 naučno-istraživačkog projekta EAGLE u Crnogorskoj Akademiji nauka i Umjetnosti

Koordinator EAGLE projekta je Fakultet za Informacione tehnologije (prof. dr Snežana Šćepanović).

MED program

MED program je transnacionalni program evropske teritorijalne saradnje. Finansiran je od strane Evropske unije kao instrument regionalne politike i njenog ...

REALIZOVANI PROJEKTI

SINC@HE - Support and inclusion of students with disabilities at higher education institutions in Montenegro (516758-TEMPUS-1-2011-1-GR-TEMPUS-JPGR) DL@WEB - Enhancing the quality of ...

AKTUELNI PROJEKTI

ECESM - Enhancement of cyber educational system of Montenegro (543950-TEMPUS-1-2013-1-SI-TEMPUS-JPHES) BEAKTEL - Blending academic and entrpreneurial knowledge in technology enhanced learning (544482-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES) ...