Otvoren poziv za Čvorišta izvrsnosti (Excellence Hubs)

U okviru oblasti Širenje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora (Widening participation and strengthening the European Research Area) programa Horizont ...

JAVNI KONKURS za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova

Na osnovu člana 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 82/20), Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ...

Onlajn konferencija MSCA 2021 „Podsticanje uravnoteženih tokova mobilnosti u Evropi“

Onlajn konferencija MSCA21, na temu podsticanja uravnoteženih tokova mobilnosti u Evropi, održaće se 15. i 16. novembra 2021. godine, u ...

Opremljena računarska sala po projektu IESP

Zahvaljujući međunarodnom projektu IESP (Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning) opremljena računarska sala

Poziv za nabavku opreme preko ERASMUS+ projekta ELEMEND

Tender možete pogledati ovdje.

1.500.000 € za grantove za naučnoistraživačke projekte

Cilj konkursa je podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala ...

Konkursu za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Projekti treba da omoguće: brže usvajanje prioritetnih oblasti istraživanja koja su definisana na evropskom nivou, pokretanje sličnih istraživanja na nacionalnom ...

Infodan o Konkursu za dodjelu grantova za inovativne projekte, 12. jul 2019. sa početkom u 10:00 časova

Konkursom se opredjeljuju sredstva za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 700.000 eura, za period do dvije godine, a ...

Tender za nabavku opreme po projektu ELEMEND

Tender možete pogledati ovdje.

Konkurs za grantove za naučnoistraživačke projekte

Opširnije možete pogledati ovdje.