Odbrana magaistarskog rada kandidata Nebojše Jankovića

RJEŠENJE I Nebojša Janković, magistrant postdiplomskih magistarskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, braniće magistarski rad na temu: „Pritvor – ...

Odluka o imenovanju komisije za inauguraciono predavanje

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAUGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata ...

Sporazumo saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran i Uprave za kadrove

Takođe, potpisivanje navedenog sporazuma je od velikog značaja i za implementaciju novog studijskog programa specijalističkih studija smjer – Javna uprava, ...

Magistarski rad kandidata Nebojše Jankovića

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Sporazum o saradnji između Komore Procjenitelja, Pravnog fakulteta i Instituta Internih Revizora Crne Gore

Potpisnici Sporazuma o saradni su: predsjednik Komore Procjenitelja CG, prof. dr Đorđije Rakočević; Dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Miloš Vukčević ...

Predavanje predsjednika Advokatske komore Zdravka Begovića studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran

Tema predavanje je "Advokatske vještine" Advokat Begović upoznao je studente Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran sa osnovnim informacijama o advokaturi, kao ...

Predavanje predsjednika Advokatske komore g-dina Zdravka Begovića

Tema predavanje je "Advokatske vještine."

Sminar za pripremu polaganja pravosudnog ispita

Početak seminara je planiran za 24. novembra 2017. godine. Cijena Seminara je 250,00 € po kandidatu. Povoljnosti za nove kandidate: ...

Obavještenje – Prvosudni ispit

Seminar za pripremu polaganja pravosudnog ispita koji organizuje Pravni fakultet Univerziteta "Mediteran" Podgorica, počinje u petak, 15.09.2017. godine u 17:00 ...

Seminar za pripremu polaganja pravosudnog ispita

Početak seminara je planiran za 01. septembra 2017. godine. Cijena Seminara je 250,00 € po kandidatu. Plaćanje se vrši na ...