UPIS 2020

UPIS NA FAKULTETE ONLINE FORMA ZA UPIS NA FAKULTETE Za upis na fakultete potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: FAKULTET ZA ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Ivane Popivoda Gligorović

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred komisijom u sasatvu: prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” ...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Čepić na uvid javnosti

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Aleksandre Tajić

Magistrant Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica Aleksandra Tajić, , braniće magistarski rad na temu: „Pravo na pravično suđenje u građanskim ...

Odbrana magaistarskog rada kandidata Nebojše Jankovića

RJEŠENJE I Nebojša Janković, magistrant postdiplomskih magistarskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, braniće magistarski rad na temu: „Pritvor – ...

Odluka o imenovanju komisije za inauguraciono predavanje

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAUGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata ...

Sporazumo saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran i Uprave za kadrove

Takođe, potpisivanje navedenog sporazuma je od velikog značaja i za implementaciju novog studijskog programa specijalističkih studija smjer – Javna uprava, ...

Magistarski rad kandidata Nebojše Jankovića

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Sporazum o saradnji između Komore Procjenitelja, Pravnog fakulteta i Instituta Internih Revizora Crne Gore

Potpisnici Sporazuma o saradni su: predsjednik Komore Procjenitelja CG, prof. dr Đorđije Rakočević; Dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Miloš Vukčević ...

Predavanje predsjednika Advokatske komore Zdravka Begovića studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran

Tema predavanje je "Advokatske vještine" Advokat Begović upoznao je studente Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran sa osnovnim informacijama o advokaturi, kao ...