Doktorske studije na Fakultetu za poslovne studije

Odluku možete pogledati ovdje.