TEMPUS

Akronim TEMPUS nastao je 1989. od Trans-European mobility scheme for university studies (panevropska šema za mobilnost na nivou univerzitskih studija). Danas program ima nešto drugačiji okvir i ciljeve ali je prvobitno ime zadržano.

Program pomaže da obrazovni sistemi partnerskih zemalja ostvare nenametnuto prihvatanje trendova razvoja visokog obrazovanja EU koji proističu iz Lisabonske agende i Bolonjskog procesa.

Program finansira projekte u kojima učestvuju institucije visokog obrazovanja iz EU i 26 partnerskih zemalja.

Partnerski regioni u TEMPUS programu su:

  • Zapadni Balkan
  • Istočna Evropa i Centralna Azija
  • Sjeverna Afrika i Srednji Istok

Prva faza TEMPUS programa trajala je od 1990. do 1994. Program je ojačan i obnovljen za periode 1994-1998 i 1998-2000 a onda ponovo za period 2000-2006. Uobičajeno je da se ovi periodi programa nazivaju “TEMPUS I”, “TEMPUS II”, “ TEMPUS II bis” i “TEMPUS III”.

Trenutno se odvija TEMPUS IV - faza programa čija je implementacija planirana za period 2007-2013.