UČEŠĆE PREDSTAVNIKA UNIVERZITETA MEDITERAN NA 10th INTERNATIONAL WORKSHOP ON UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS, BOGOTA, KOLUMBIJA

Rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr Savo Marković, imao je čast da učestvuje na prestižnom događaju koji se bavi pitanjima održivosti ...

Dekanka Fakulteta za turizam prisustvovala sastanku NCP mreže klastera 2 u Talinu

Prof. dr Silvana Đurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta "Mediteran" Podgorica, u svojstvu NCP (kontakt osoba za Crnu Goru / ...

Obuka za osnaživanje Kancelarija za međunarodnu saradnju “Roaming” projekta, na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica

U sklopu Roaming projekta “Osnaživanje službi za međunarodnu saradnju i studentske mobilnosti na Zapadnom Balkanu / Strengthening International Staff and ...

Erasmus kordinatorke programa stažiranja španskih studenata, u posjeti Univerzitetu “Mediteran” Podgorica

Kordinatorke Erasmus programa i profesorke IES Ribeira do Louro iz grada Viga (Španija), Lorena Abreu Lopez, Olga Gonzales Martinez i ...