Univerzitet “Mediteran” Podgorica učesnik na sajmu u Veroni

October 4, 2022
Jedan od najznačajnijih sajmova kamena, opreme, savremenih tehnologija koje se koriste za vađenje i obradu kamena, 27th Marmomac Verona Fiere održan je 27-30 septembra u...

Institucionalna posjeta predstavnica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori

Institucionalna posjeta predstavnica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, direktorke Vanje Drljević i Rine Muhaj Univerzitetu "Mediteran" Podgorica organizovana je ...

Vanredni “oktobarski” rok

Na zahtjev Studentskog parlamenta, a Odlukom Senata, na svim organizacionim jedinicama Univerziteta ,,Mediteran“ Podgorica, organizovaće se vanredni dodatni popravni ispitni ...

ČAS SJEĆANJA NA PROF. DR MIODRAGA-MIŠKA VUKOVIĆA

Juče je na Univerzitetu “Mediteran” upriličen “Čas sjećanja na bivšeg dekana Pravnog fakulteta, prof. dr Miodraga - Miška Vukovića”. Tom ...

Besplatni kurs poljskog jezika

Ambasada Republike Poljske u Podgorioci i Udruženje Poljaka nastanjenih u Crnoj Gori organizuju još jedan u nizu besplatni kurs poljskog ...