POSJETA NAŠE DELEGACIJE UNIVERZITETU “WEST ATTICA” U ATINI

Predstavnici Univerziteta Mediteran borave u posjeti Univerzitetu “West Attica” u Atini kroz Erasmus+ program. Tokom nedeljne posjete Univerzitetu naši predstavnici ...

Saradnja Univerziteta za zdravstvo i društvene nauke, odjeljenje za ekonomiju – CHSSU iz Turske i Univerziteta Mediteran Podgorica

Povodom Memoranduma o saradnji, zaključenom u decembru 2021. godine između Univerziteta "Mediteran" Podgorica, Fakulteta za ekonomiju i biznis i Univerziteta ...

Onlajn konferencija MSCA 2021 „Podsticanje uravnoteženih tokova mobilnosti u Evropi“

Onlajn konferencija MSCA21, na temu podsticanja uravnoteženih tokova mobilnosti u Evropi, održaće se 15. i 16. novembra 2021. godine, u ...