NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Komisija za pristupno predavanje, u sastavu: doc. dr Marija Janković, dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“; prof. dr ...

Magistarski rad kandidata Vojkana Radunovića na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Godišnja nagrada Centralne banke

Nagrada se dodjeljuje za radove koje su crnogorski državljani odbranili u prethodnoj kalendarskoj godini na fakultetima i univerzitetima. Odluku o ...

Magistarski rad kandidata Dražena Kneževića na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE SA UNIVERZITETOM U VARŠAVI (STUDENTI FAKULTETA ZA EKONOMIJU I BIZNIS I FAKULTETA ZA STRANE JEZIKE)

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti Fakulteta za ekonomiju i biznis i Fakulteta za strane jezike. Broj stipendija: 1 (osnovne ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Amele Haverić

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R-1553/2-18 od 28.06.2018. godine , u ...

Pristupno predavanje za izbor u zvanje kandidata Zorana Todorovića

O D L U K UO IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata prof. ...

Pristupno predavanje za izbor u zvanje kandidata Jelene Žugić

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata ...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Tajić

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Magistarski rad kandidata Amele Havarić

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...