Stipendije Njemačke fondacije Konrad Adenauer (KAS) za studijsku 2015/2016

USLOVI Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti Donja granica prosjeka na ...

Poziv za javnu diskusiju “Šta imam ja od toga” – EU Info Centar

U sklopu te nedelje u utorak 5. maja, od 13h do 14:30h u prostorijama EU Info Centra, održaće se javna ...

Poziv za prisustvo panel diskusiji na temu “Vojne misije”

biti održana panel diskusija na temu “Vojne misije”. Radi se o ciklusu diskusija na kojima pretendujemo da okupimo značajan broj ...

Predavanje dgin-a Bernard Cobaj predstavnik ambasade SAD u Podgorici

prisustvuju prezentaciji o mogućnostima i procedurama za dobijanje američke vize, programima saradnje namijenjene studentima i slično, koju će održati gdin ...

Predavanje “Primjena e-učenja – iskustva sa Univerziteta Westminister (Velika Britanija)”

Predavač je prof. dr Ljerka Beus Dukić sa Univerziteta Westminister, koja boravi na Fakultetu za informacione tehnologije u okviru programa ...

KONKURS ZA DEBATNO TAKMIČENJE

KONKURS ZA DEBATNO TAKMIČENJE pod nazivom „Ovaj dom smatra da je snaga argumenata jedina validna“ Teme o kojima će se ...

Specijalistička obuka iz oblasti REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA

Centralnom bankom Crne Gore i Udruženjem za reviziju i kontrolu Informacionih Sistema Hrvatske organizuje specijalističku obuku/sertifikaciju u oblasti REVIZIJE INFORMACIONIH ...

Obavještenje

Aplikacija za elektronsku prijavu biće otvorena od10.00h do 23.59h! Više informacija na http://www.sunbeam.univpm.it/news/post/exceptional-re-opening-of-the-call-for-scholarships-

Potpisivanje Ugovora o dodjeli naučnoistraživačkog granta za projekat LAMS

Ugovori su potpisani sa Fakultetom za informacione tehnologije (FIT), Univerziteta „Mediteran“, za projekat „Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja ...

Prezentacija Hotela Aman Sveti Stefan i mogucnosti zapošljavanja

u sali Rektorata Univerziteta Mediteran (ul. Vaka Đurovića bb, II sprat) biti održana tribina na temu Prezentacija Hotela Aman Sveti ...