Učešće predstavnika FIT-a na Međunarodnoj Erasmus nedjelji Univerziteta Vigo u Španiji

Nastavno osoblje Fakulteta za informacione tehnologije, Univerziteta "Mediteran" Podgorica, mr Jakša Backović i mr Bojan Nedović učestvovali su na Međunarodnoj ...

Univerzitet “Mediteran” Podgorica na Međunarodnoj Erasmus nedjelji u Temišvaru

Savjetnik u Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta "Mediteran" Podgorica, Petar Krivokapić učestvuje u međunarodnoj smotri "XIV Međunarodna Erasmus nedjelja", koju ...

Predstavnica Univerziteta “Mediteran” Podgorica učestvovala u trodnevnoj obuci na Politehničkom institutu u Portugaliji

U okviru projekta “Digitalna transformacija u obrazovanju Zapadnog Balkana / Digital Transformation in the Western Balkans Education” Digitcreshe, održana je ...

Predstavnici Univerziteta “Mediteran” Podgorica učestvovali u Međunarodnoj nedjelji na Univerzitetu Leon, Španija

Predstavnici Univerziteta “Mediteran” Podgorica imali su priliku da u periodu od 6. do 10. maja borave na Univerzitetu Leon, u ...