Organe upravljanja Univerziteta Mediteran Podgorica čine: Skupština osnivača, Upravni odbor i Predsjednik Univerziteta.

Skupštinu osnivača čini sljedeća pravna lica i pojedinci:

 • Atlas Invest d.o.o. Podgorica
 • Jadranski sajam a.d. Budva
 • Atlas banka a.d. Podgorica
 • DZU Investicionim fondom Atlas mont a.d. Podgorica
 • Prof.dr Stevan Popović

Upravni odbor Univerziteta Mediteran Podgorica čine:

 • prof. dr Janko Radulović, predsjednik osnivača
 • prof.dr Marija Janković, predstavnica osnivača
 • dr Meliha Ramusović, predstavnica osnivača
 • Marko Nikolić, predstavnik osnivača
 • Branislav Krtinić, predstavnik osnivača
 • Ljiljana Ćetković, predstavnica osnivača
 • Filip Žugić, predstavnik studenata

Predsjednik Univerziteta Mediteran Podgorica je dr Duško Knežević,
koga zastupa Opunomoćeni zastupnik predsjednika, Prof.dr Nebojša Šarkić.