Odbrana magistarskog rada kandidata Ivane Popivoda Gligorović

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred komisijom u sasatvu: prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” ...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Čepić na uvid javnosti

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Vanredni ispitni rok za studente treće godine

  U vanrednom ispitnom roku student može prijaviti jedan ispit. Prijava ispita vršiće se od 05.11.2019 do 07.11.2019. godine a ...

Rješenje o formiranju Komisije za odbranu magistarskog rada Vojkana Radunovića

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Odlukom broj R-1487/2-19 od 19.07.2019. godine i Odlukom ...

Početak nastave u zimskom semestru 2019/2020

Nastava na osnovnim studijama Univerziteta Mediteran pocinje 23.09.2019. godine. Organizovan je doček studenata prve godine studija u sledecim terminima (po ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Mine Janković

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R- 1485/2-19 od 19.07.2019.godine, u sastavu: ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Veronike Dedvukaj

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R- 1486/2-19 od 19.07.2019.godine, u sastavu: ...

Magistarski rad kandidata Ivane Miranović na uvid javnosti

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na sajtu ...

Drugi upisni rok

Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za drugi upisni rok za osnovne studije, za sve organizacione jedinice: Fakultet za turizam, Fakultet ...

NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Komisija za pristupno predavanje, u sastavu: doc. dr Marija Janković, dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“; prof. dr ...