Javni poziv Ministarstva prosvete za imenovanje nezavisnih eksperata iz Crne Gore i inostranstva za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa

  JAVNI POZIV za imenovanje nezavisnih eksperata iz Crne Gore i inostranstva za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa Kriterijumi ...

Stipendije Njemačke fondacije Konrad Adenauer (KAS) za studijsku 2015/2016

USLOVI Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti Donja granica prosjeka na ...

Poziv za javnu diskusiju “Šta imam ja od toga” – EU Info Centar

U sklopu te nedelje u utorak 5. maja, od 13h do 14:30h u prostorijama EU Info Centra, održaće se javna ...

Poziv za prisustvo panel diskusiji na temu “Vojne misije”

biti održana panel diskusija na temu “Vojne misije”. Radi se o ciklusu diskusija na kojima pretendujemo da okupimo značajan broj ...

Predavanje dgin-a Bernard Cobaj predstavnik ambasade SAD u Podgorici

prisustvuju prezentaciji o mogućnostima i procedurama za dobijanje američke vize, programima saradnje namijenjene studentima i slično, koju će održati gdin ...

Predavanje “Primjena e-učenja – iskustva sa Univerziteta Westminister (Velika Britanija)”

Predavač je prof. dr Ljerka Beus Dukić sa Univerziteta Westminister, koja boravi na Fakultetu za informacione tehnologije u okviru programa ...

KONKURS ZA DEBATNO TAKMIČENJE

KONKURS ZA DEBATNO TAKMIČENJE pod nazivom „Ovaj dom smatra da je snaga argumenata jedina validna“ Teme o kojima će se ...

Specijalistička obuka iz oblasti REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA

Centralnom bankom Crne Gore i Udruženjem za reviziju i kontrolu Informacionih Sistema Hrvatske organizuje specijalističku obuku/sertifikaciju u oblasti REVIZIJE INFORMACIONIH ...

Obavještenje

Aplikacija za elektronsku prijavu biće otvorena od10.00h do 23.59h! Više informacija na http://www.sunbeam.univpm.it/news/post/exceptional-re-opening-of-the-call-for-scholarships-

Potpisivanje Ugovora o dodjeli naučnoistraživačkog granta za projekat LAMS

Ugovori su potpisani sa Fakultetom za informacione tehnologije (FIT), Univerziteta „Mediteran“, za projekat „Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja ...