KA3

Ključna aktivnost 3 Ključna aktivnost 3 programa Erazmus+ namijenjena je institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja ...

KA2

KA2 projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmjenu dobrih praksi Ustanove iz Crne Gore mogu da učestvuju u svima akcijama ...

KA1

KA1 – Akademska mobilnost studenata i zaposlenih na ustanovama visokog obrazovanja U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ visokoškolske institucije ...

ERASMUS +

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbjeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. U najširem ...

Kontakt

Prorektor za međunarodnu saradnju, doc. dr Anđela Jakšić Stojanović e-mail: andjela.jaksic@unimediteran.net medjunarodna.saradnja@unimediteran.net erasmus@unimediteran.net Savjetnik za međunarodnu saradnju, Andrea Matović e-mail: ...

Korisni linkovi

www.mladiinfo.eu www.s4wb.eu www.daad.rs www.kbs-frb.be www.neomontengro.ac.me  

O mobilnosti

Mobilnost studenata podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (jedan ili više semestara) na nekom stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u ...

MED

MED program je transnacionalni program evropske teritorijalne saradnje. Finansiran je od strane Evropske unije kao instrument regionalne politike i njenog ...

Danas srednjoškolac, sjutra preduzetnik

Univerzitetom Mediteran organizuje takmičenje za srednjoškolceDanas srednjoškolac, sjutra preduzetnik Takmičenje ima za cilj jačanje i afirmisanje preduzetničkog duha među srednjoškolskom ...