Zdravstveno osiguranje

Univerzitet Mediteran ne obezbjeđuje studentima zdravstveno osiguranje po automatizmu. Studenti moraju imati sopstveno validno zdravstveno osigurnaje prije dolaska u Crnu ...

Viza

Samo posjedovanje vize nije i garancija ulaska u Crnu Goru, već moraju biti ispunjeni i ostali uslovi za ulazak i ...

PRIVREMENI BORAVAK

Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi: zapošljavanja i ...

Utisci sa razmjene

“Kada sam prvi put aplicirala za Erasmus stipendiju nije mi bilo ni na kraj pameti da ću do kraja svojih ...

Stpendije Vlade Republike Slovačke za studijske, istraživačke i predavačke boravke u studijskoj 2015/2016. godini

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. oktobar 2015. godine, do 16:00 časova. Zahtjevi se podnose online, na internet stranici ...

Stpendije Vlade Republike Slovačke za studijske, istraživačke i predavačke boravke u studijskoj 2015/2016. godini

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. oktobar 2015. godine, do 16:00 časova. Zahtjevi se podnose online, na internet stranici ...

Britanske Chevening stipendije za akademsku 2016/2017. godinu

Rok za prijavljivanje je 3. novembar 2015. godine, do 14:00 sati. Chevening stipendije su dio globalnog programa stipendiranja Vlade Velike ...

Britanske Chevening stipendije za akademsku 2016/2017. godinu

Rok za prijavljivanje je 3. novembar 2015. godine, do 14:00 sati. Chevening stipendije su dio globalnog programa stipendiranja Vlade Velike ...

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike PROGRAMA STUDENTSKOG LIDERSTVA

Odabrani studenti/kinje će proći intenzivan program obuke koji čini kombinacija predavanja, radionica, projekcija filmova, vježbi i simulacija. Cilj Programa studentskog ...

IPA

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) uspostavljen je s ciljem da se zemlje potencijalni kandidati i zemlje kandidati za članstvo u EU ...