Odluke

January 24, 2019
  Odluka o visini školarine za studijsku 2019-20 Odluka o visini administrativnih usluga na Univerzitetu Odluku o obaveznom čuvanju doktorskih disertacija u digitalnom arhivu Univerziteta...

Rektorski kolegijum u užem sastavu

January 22, 2019
Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) prof. dr Silvana Đurašević (Dekan...

Rektorski kolegijum u proširenom sastavu

January 22, 2019
Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) prof. dr Silvana Đurašević (Dekan...

Senat

January 22, 2019
Odluka o imenovanju članova senata Članovi: Prof. dr Duško Knežević Prof. dr Savo Marković Prof. dr Radislav Jovović Prof. dr Dejan Erić Prof. dr Nebojša...

Upravni odbor

January 22, 2019
Odluka o imenovanju članova upravnog odbora Članovi: prof. dr Hasan Hanić, predsjednik Marko Nikolić, Marko Jovanović dr Meliha Ramusović mr Amer Bukvić Robert S Gelbard...

Crnogorski kvalifikacioni okvir

Zakon o crnogorskom kvalifikacionom okviru možete preuzeti OVDJEPravilnik o opisu nivoa i podnivoa kvalifikacija možete preuzeti OVDJEPravilnik o procedurama razvijanja ...

Bilateralna saradnja

UNIVERZITET SINGIDUNUM Adresa: Danijelova br. 29 11 000 Beograd Telefon: + 381 11 3093 220 Faks: + 381 11 3093 ...