Odluke

January 24, 2019
  Odluka o visini školarine za studijsku 2019-20 Odluka o visini administrativnih usluga na Univerzitetu Odluku o obaveznom čuvanju doktorskih disertacija u digitalnom arhivu Univerziteta...

Rektorski kolegijum u užem sastavu

January 22, 2019
Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) prof. dr Silvana Đurašević (Dekan...

Rektorski kolegijum u proširenom sastavu

January 22, 2019
Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) prof. dr Silvana Đurašević (Dekan...

Senat

January 22, 2019
Odluka o imenovanju članova senata Članovi: Prof. dr Duško Knežević Prof. dr Savo Marković Prof. dr Radislav Jovović Prof. dr Dejan Erić Prof. dr Nebojša...

Upravni odbor

January 22, 2019
Odluka o imenovanju članova upravnog odbora Članovi: prof. dr Hasan Hanić, predsjednik Marko Nikolić, Marko Jovanović dr Meliha Ramusović mr Amer Bukvić Robert S Gelbard...

O Podgorici

Površina: 1500 km² Položaj: Sjeverni dio zetske doline Nadmorska visina: 44,5 m Geografske koordinate: 42˚26’ sjeverne geografske širine, 19˚16’ istočne ...

Info o Crnoj Gori

Površina: 13 812 km2    Službeni jezik: Crnogorski jezik Stanovništvo (2011): 620.029 stanovnika      Valuta: Euro (EUR - €) Teritorijalna organizacija: 23 ...

Ishodi učenja

UNIVERZITET MEDITERAN Fakultet za turizam Fakultet poslovnih studija Fakultet za informacione tehnologije Fakultet vizuelnih umjetnosti Pravni fakultet Fakultet za stane ...

AKCIJA 3 – PROMOCIJA EVROPSKOG VISOKOG OBRAZOVANJA

Ova akcija ima za cilj promovisanje evropskog visokog obrazovanja kroz mjer povećanja njegove privlačnosti, profila, imidža, primijetnosti i pristupačnosti. Akcija ...

AKCIJA 2 – ERASMUS MUNDUS PARTNERSTVA

Cilj ove akcije je uspostavljanje strukturne saradnje između ustanova visokog obrazovanja iz Evrope i trećih zemalja kroz promociju mobilnosti na ...

AKCIJA 1 – ERASMUS MUNDUS ZAJEDNIČKI PROGRAMI

Ova akcija ima za cilj uspostavljanje saradnje između ustanova visokog obrazovanja i akademskog osoblja u Evropi i trećim zemljama u ...

Korisni linkovi

www.mladiinfo.eu www.s4wb.eu www.daad.rs www.kbs-frb.be www.neomontengro.ac.me  

O Univerzitetu

Univerzitet „Mediteran” Podgorica osnovan je 30. maja 2006. godine u Podgorici, kao prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori. Tokom protekle ...

Bilteni

Pogledajte dosadašnje biltene Univerziteta "Mediteran". br.1 br.2 br.3 br.4 br.5 br.6 br.7 br.8 br.9 br.10 br.11 br.12 br.13 br.14 br.15 ...