Odbrana magistarskog rada kandidata Ivane Popivoda Gligorović

December 26, 2019
Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred komisijom u sasatvu: prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” Podgorica, predsjednik; prof. dr Savo...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Čepić na uvid javnosti

December 20, 2019
Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu...

Vanredni ispitni rok za studente treće godine

November 7, 2019
  U vanrednom ispitnom roku student može prijaviti jedan ispit. Prijava ispita vršiće se od 05.11.2019 do 07.11.2019. godine a ispiti će biti održani u...

Rješenje o formiranju Komisije za odbranu magistarskog rada Vojkana Radunovića

October 11, 2019
Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Odlukom broj R-1487/2-19 od 19.07.2019. godine i Odlukom br. R-1723/2-19 od 30.09.2019. godine, u...

Početak nastave u zimskom semestru 2019/2020

September 20, 2019
Nastava na osnovnim studijama Univerziteta Mediteran pocinje 23.09.2019. godine. Organizovan je doček studenata prve godine studija u sledecim terminima (po fakultetima):   Pravni fakultet -sala...

Studenti Univerziteta Mediteran dobitnici stipendije Glavnog grada

Nagrađeni su: student II godine Fakulteta za poslovne studije "Montenegro business school" , Redžo Mulić, studentkinja III godine Fakulteta vizuelnih ...

Odbrana doktorske disertacije mr Ljiljane Radulović

Obavještenje Obavještava se zainteresovana javnost da će doktorantkinja, mr Ljiljana Radulović javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Saobraćaj kao determinanta ...

Raspisivanje izbora za studentski parlament za studijsku 2017/2018 godinu

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT ZASTUDIJSKU 2017/2018 godinu I Raspisuju se Izbori za studentski parlament za studijsku 2017/2018 ...

Doktorska disertacija na uvid javnosti

Disertacija i Izvještaj komisije su izloženi javnosti, u biblioteci Univerziteta “Mediteran”, ul. Josipa Broza Tita bb, Podgorica, svakog radnog dana ...

Produžen prvi upisni rok u studijsku 2017/2018

Univerzitet “Mediteran” Podgorica obavještava zainteresovane kandidate da se prvi upisni rok za 2017/2018. studijsku godinu PRODUŽAVA do 30.06.2017. godine, zbog ...

Doktorski rad na uvid javnosti

Doktorski rad kandidata Vladana Martića pod naslovom "Primjena XBRL-a u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori" izložen u ...

Na­gra­du Glavnog grada dobilo šest studenata Univerziteta Mediteran

Na­gra­du Glav­nog gra­da do­bi­lo je 28 naj­bo­ljih stu­de­na­ta sa dr­žav­nog i pri­vat­nih uni­ver­zi­te­ta, a među njima je šest studenata Univerziteta ...

Saopštenje za javnost Univerziteta Mediteran Podgorica

Sa zadovoljstvom konstatujemo da je upis na svim fakultetima Univerziteta Mediteran bio bolji nego prošle godine. Želimo uputiti zahvalnost našim ...

Proslavljeno 10 godina postojanja Univerziteta Mediteran

  Video priloge možete pogledati na sledećim linkovima, dok fotografije možete pogledati na Facebook stranici Fakulteta vizuelnih umjetnosti {mbox:https://www.youtube.com/watch?v=V2fCvlL3M2U|640|505|title= Prilog ...