Odbrana magistarskog rada kandidata Ivane Popivoda Gligorović

December 26, 2019
Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred komisijom u sasatvu: prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” Podgorica, predsjednik; prof. dr Savo...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Čepić na uvid javnosti

December 20, 2019
Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu...

Vanredni ispitni rok za studente treće godine

November 7, 2019
  U vanrednom ispitnom roku student može prijaviti jedan ispit. Prijava ispita vršiće se od 05.11.2019 do 07.11.2019. godine a ispiti će biti održani u...

Rješenje o formiranju Komisije za odbranu magistarskog rada Vojkana Radunovića

October 11, 2019
Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Odlukom broj R-1487/2-19 od 19.07.2019. godine i Odlukom br. R-1723/2-19 od 30.09.2019. godine, u...

Početak nastave u zimskom semestru 2019/2020

September 20, 2019
Nastava na osnovnim studijama Univerziteta Mediteran pocinje 23.09.2019. godine. Organizovan je doček studenata prve godine studija u sledecim terminima (po fakultetima):   Pravni fakultet -sala...

Magistarski rad kandidata Dražena Kneževića na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Četvrti upisni rok za studijsku 2018/2019 godinu

Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za upis na osnovne studije, četvrti upisni rok, za sve organizacione jedinice: Fakultet za turizam, ...

Drugi ispitni vanrednog (avgustovskog) roka za učesnike Work@Travel programa

Uprava Univerziteta u dogovoru da dekanima fakulteta je odlučila da se drugi ispitni termin avgustovskog roka za studente/učesnike programa Work@Travel ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Amele Haverić

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R-1553/2-18 od 28.06.2018. godine , u ...

Pristupno predavanje za izbor u zvanje kandidata Zorana Todorovića

O D L U K UO IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata prof. ...

Pristupno predavanje za izbor u zvanje kandidata Jelene Žugić

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata ...

Odbrana magaistarskog rada kandidata Nebojše Jankovića

RJEŠENJE I Nebojša Janković, magistrant postdiplomskih magistarskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, braniće magistarski rad na temu: „Pritvor – ...

Odluka o imenovanju komisije za inauguraciono predavanje

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAUGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata ...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Tajić

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...