Odbrana magistarskog rada kandidata Ivane Popivoda Gligorović

December 26, 2019
Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred komisijom u sasatvu: prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” Podgorica, predsjednik; prof. dr Savo...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Čepić na uvid javnosti

December 20, 2019
Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu...

Vanredni ispitni rok za studente treće godine

November 7, 2019
  U vanrednom ispitnom roku student može prijaviti jedan ispit. Prijava ispita vršiće se od 05.11.2019 do 07.11.2019. godine a ispiti će biti održani u...

Rješenje o formiranju Komisije za odbranu magistarskog rada Vojkana Radunovića

October 11, 2019
Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Odlukom broj R-1487/2-19 od 19.07.2019. godine i Odlukom br. R-1723/2-19 od 30.09.2019. godine, u...

Početak nastave u zimskom semestru 2019/2020

September 20, 2019
Nastava na osnovnim studijama Univerziteta Mediteran pocinje 23.09.2019. godine. Organizovan je doček studenata prve godine studija u sledecim terminima (po fakultetima):   Pravni fakultet -sala...

NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Komisija za pristupno predavanje, u sastavu: doc. dr Marija Janković, dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“; prof. dr ...

Magistarski rad kandidata Veronike Dedvukaj na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na sajtu ...

NAJAVA INAUGURACIONOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE REDOVNI PROFESOR

Ekonomika turizma, Hotelski menadžment i Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja. će se održati 07.06.2019. godine sa početkom u 13:00 ...

NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Članovi komisije za pristupno predavanje su: prof. dr Silvana Đurašević - vanredni profesor, dekan Fakulteta za turizam „Montenegro Tourism School“ ...

Magistarski rad kandidata Indire Rexha na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Magistarski rad kandidata Vojkana Radunovića na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Pristupno predavnje kandidatkinje dr Tijane Vujičić

Pristupno predavnje kandidatkinje dr Tijane Vujičić, sa Fakulteta za informacione tehnologije,  na temu  "Java open source framework za algoritme strukturne ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Maje Lakićević

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Predsjednik komisije: Doc. dr Iva Bulatović Mentor: Prof.dr ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Aleksandre Tajić

Magistrant Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica Aleksandra Tajić, , braniće magistarski rad na temu: „Pravo na pravično suđenje u građanskim ...