Odluke

  Odluka o visini školarine za studijsku 2019-20 Odluka o visini administrativnih usluga na Univerzitetu Odluku o obaveznom čuvanju doktorskih ...

Rektorski kolegijum u užem sastavu

Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) ...

Rektorski kolegijum u proširenom sastavu

Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) ...

Senat

Odluka o imenovanju članova senata Članovi: Prof. dr Duško Knežević Prof. dr Savo Marković Prof. dr Radislav Jovović Prof. dr ...

Upravni odbor

Odluka o imenovanju članova upravnog odbora Članovi: prof. dr Hasan Hanić, predsjednik Marko Nikolić, Marko Jovanović dr Meliha Ramusović mr ...

Organogram

Skupština osnivača

Atlas Invest d.o.o. Podgorica Jadranski sajam a.d. Budva Atlas banka a.d. Podgorica DZU Investicionim fondom Atlas mont a.d. Podgorica Prof. ...

Pravilnici o mobilnosti

Pravilnik o mobilnosti studenata Pravilnik o mobilnosti akademskog i administrativnog osoblja

E-Biblioteke

COBISS arXiv Bentham Open BioMed Central ChemlDplus Dart – Europe E-theses Portal DOAJ – Directory of Open Access Journals DoiSerbia ...