Menu

Nastava na osnovnim akademskim studijama na svim organizacionim jedinicama Univerziteta počinje 17.09.2018. godine.

Nastava na specijalističkim, magistarskim i doktorstim, takođe na svim organizacionim jedinicama Univerziteta, počinje 08.10.2018. godine.

Tačan početak nastave na pojedinim organizacionim jedinicama biće objavljen na njihovom sajtu, u zavisnosti od rasporeda časova predavanja.

  

 

 

 

 

 

NA VRH