Menu

Predstavnice Univerziteta Mediteran, dr Rajka Đoković (Pravni fakultet) i mr Milica Kovačević (Fakulteta za poslovne studije), učestvovale su na seminaru "Uloga obezbjeđivanja kvaliteta u jačanju akademskog integriteta", koji je organizovala programska kancelarija Savjeta Evrope 27. i 28. juna u Kolašinu.

Ovaj događaj je okupio predstavnike univerziteta u Crnoj Gori i profesionalce u tijelima za obezbjeđenja kvaliteta u relevantnim institucijama u Crnoj Gori. Cilj seminara je bio da se analizira u kojoj se mjeri interna i eksterna tijela za obezbjeđenje kvaliteta u obrazovanju bave pitanjima akademskog integriteta, kao i da se prodiskutuje povezanost između različitih oblika neprimjerenih praksi u obrazovanju i obezbjeđenja kvaliteta. Značajnu ulogu su na događaju imali i međunarodni eksperti koji su prenijeli svoja iskustva u ovoj oblasti.

Učešće na događaju je bilo veoma značajno za Univerzitet Mediteran, koji se kontinuirano trudi da obezbijedi kvalitet u svim segmentima svog rada, ali i zbog činjenice da je u toku donešenje zakonskih rješenja kojima se uređuje oblast akademskog integriteta, u čemu, takođe, učestvuju naši predstavnici.

 

  

 

 

 

 

 

NA VRH