Menu

U petak, 15. juna 2018. u 11.00h biće održan Info dan vezan za Marija Sklodovska Kiri poziv za Individualne stipendije na Univerzitetu Mediteran. Navedeni poziv otvorila je Evropska komisija (poziv u okviru EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Horizont 2020) 12. aprila 2018. godine.

Cilj Individualnih stipendija je unapređenje kreativnih i inovativnih potencijala iskusnih istraživača u smislu razvoja njihovih individualnih kompetencija i vještina kroz napredni trening i obuke u okviru međunarodne i intersektorske mobilnosti. Iskusni istraživač u smislu ovog poziva je istraživač koji na datum isteka roka za prijavljivanje ima diplomu doktorskih studija ili najmanje 4 godine istraživačkog iskustva. Iskusni istraživač se prijavljuje zajedno sa institucijom domaćinom, a izbor istraživačke teme je otvoren, odnosno primjenjuje se tzv. bottom-up pristup.

Postoje dvije vrste Individualnih stipendija: evropske koje podrazumijevanju mobilnost unutar Evrope i globalne stipendije koje podrazumijevaju mobilnost van Evrope.

Sve detalje o ovom pozivu možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

Prezentaciju u okviru Info dana održaće nacionalne kontakt osobe za Marija Sklodovska Kiri Akcije, Filip Petrović i Marijeta Barjaktarović Lanzardi.

  

 

 

 

 

 

NA VRH