Menu

Magistarski rad Amele Haverić pod nazivom: "Uticaj obima, strukture i konkurentnosti bankarskih usluga na profitabilnost crnogorskog bankarskog sektora” izložen u biblioteci Fakulteta za poslovne studije "Montenegro Busines School” i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 30.05.godine u vremenu od 08-16h.

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

  

 

 

 

 

 

NA VRH