Magistarski rad Nebojše Jankovića pod nazivom: "Pritvor – ustavne garancije i praksa” izložen u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 16.05.2018. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

  

 

 

 

 

 

NA VRH