Magistarski rad "ULOGA PRODUCENTA U ODNOSIMA SA JAVNOŠĆU", kandidata Marije Podlesnik pod mentorstvom prof.dr Aleksandra Luj Todorovića, dostupan je na uvid javnosti.

IZLOŽEN JE U BIBLIOTECI FAKULTETA/KANCELARIJA SEKRETARA, OD 09.05.2018. GODINE.

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

  

 

 

 

 

 

NA VRH