Univerzitet Mediteran je  sa organizatorom Saveza univerziteta za standardizaciju obrazovanja i akademika (Belt and Road Universities Alliance for Standardisation Education and Academics – B&RUASEA), univerzitetom China Jiliang (CJLU) potpisao sporazum, čime je i formalno postao član pomenutog saveza.

Potpisivanje sporazuma podrazumijeva zajednički rad na standardizaciji visokog obrazovanja i akademskih praksi, razmjenu studenata i nastavnog osoblja, organizaciju zajedničkih konferencija, foruma itd.

  

 

 

 

 

 

NA VRH