Menu

Magistarantkinja Marija Božović će braniti magistarski rad pod nazivom "ULOGA RIJEČI, MUZIKE I MAŠTE U USVAJANJU STRANOG JEZIKA”, pred komisijom:

  • prof. dr Smiljka Stojanović, predsjednik,
  • doc. dr Dragica Žugić, mentor,
  • prof. dr Olena Lilova, član,

dana 16.04.2018.godine sa početkom u 16:00 časova u Sali 102 Univerziteta.

  

 

 

 

 

 

NA VRH