Magistarski rad DUŠANA RADULOVIĆA pod nazivom: "Logistika i menadžment lanca snadbijevanja” izložen u biblioteci Fakulteta za poslovne studije "Montenegro Busines School" i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 06.03.2017. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta "Mediteran" Podgorica.

  

 

 

 

 

 

NA VRH