Univerzitet „Mediteran“ Podgorica organizuje ispit za dobijanje sertifikata o nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji Turističkog/e vodiča/kinje mart 2018.god. u prostorijama Univerziteta, ul. Josipa Broza bb. Podgorica.

Tačan datum biće određen na osnovu broja prijavljenih kandidata.

Prijavljivanje se može izvršiti do 28.februara potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju diplome srednje škole (IV stepen najmanje) , sertifikat o poznavanju stranog jezika B 2 nivo, popuniti prijavu koju možete preuzeti ovdje i uplatiti 35,00 eura na račun 505-118937- 26.

020/ 409-200; 409-203;
067 385 732;
068 025 051.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA VRH